Вашата количка е празна!

Общи условия

Преди да пазарувате в нашия уеб сайт задължително се запознайте с условията по-долу. Изплозването му от Ваша страна за пазаруване показва, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако не сте съгласни с тях, не използвайте този уеб сайт!
Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между „Челебийски” ЕООД (наричан по-долу www.kafetomi.com от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.kafetomi.com и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от „Челебийски” ЕООД (наричани за краткост Услуги).
Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на сайта (с изключение на линка към настроящите Общи условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

„Челебийски” ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК: 206691637 , със седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ, Област: София (столица), Община: Столична, Населено място гр. София, п.к. 1113, ж.к. "Изток", бул./ул. "Антон П. Чехов" № 53

1. Условия за използване на Сайта на www.kafetomi.com
Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че Сайта не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за продукти, информация за не налични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.
За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до Световната мрежа пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web-базирано съдържание. Освен това, Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до Световната мрежа оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата. www.kafetomi.com само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.

2. Задължения на потребителя при регистриране
Предвид използването на Сайта на www.kafetomi.com, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма (наричана оттук нататък с общото наименование Лични данни); в случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Сайта има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги.

3. Защита на личните данни. Политика на конфиденциалност
Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на www.kafetomi.com при ползване от него на Сайта, както и на поправка на тези Лични данни.
Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са попълнили регистрационната форма изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от www.kafetomi.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ от служител на Сайта.
Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги.
Сайта изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.
Сайта си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

4. Авторски права и ограничения свързани с тях.
www.kafetomi.com дава право на Потребителите да ползват всички услуги, които са предоставяни в Сайта само за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не се нарушават авторските права на www.kafetomi.com или на трети лица свързани пряко или коствено с материалите на Сайта. Не се разрешава материалите на този Сайта да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет Сайт материали в други сайтове е забранена.
www.kafetomi.com си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и всякакви части от информацията на Сайта, на трети лица при допълнително сключен договор, уреждащ правата и задълженията, в писмена форма между www.kafetomi.com и лицето, публикуващо информацията.
При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права Сайта не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.
Всички предлагани от www.kafetomi.com стоки и услуги, защитени от закона за Авторското право и сродните му права се предлагат в оригиналният си вид, опаковка и носител без никакво въздействие от страна на www.kafetomi.com и според лицензите и правата за разпространение дадени от производителите и/или дистрибуторите им за България.
Предоставените препратки на Сайта на www.kafetomi.com към сайтове, собственост на трети лица са публикувани единствено и само за Удобство на потребителите. При употреба на такава препратка потребителите не използват услуга, предоставена от Сайта и след използването на препратката настоящите Общи условия губят сила. www.kafetomi.com не контролира тези сайтове и не поема никаква отговорност за никой от тях и/или тяхното съдържание. По този начин www.kafetomi.com по никакъв начин не налага и не препоръчва тези сайтове на потребители, нито информацията публикувана в тях. Посещението и всички рискове, свързани с него, на такъв сайт е изцяло оговорност на потребителя.

5. Представяни стоки и услуги на Сайта
Информация за стоките в сайта разпределени по видове групи и подгрупи.
В страницата на всяка стока представена в Сайта са посочени цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Сайта не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не касаят основните й характеристики и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.
www.kafetomi.com си запазва правото да публикува имена, модели и друга информация за стоки на Английски език, когато:
а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация относно характеристиките на стоката;
б) Няма общо приета еднозначна терминология на Български език;
в) Самата стока е носител на информация на Английски език, например, софтуер, музика и филми на Английски език;
г) Публикуваните в сайта снимки са примерни, възможни са разлики с оригиналните продукти.
Всички посочени на сайта цени са в Лева с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите.
Сайта има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги и цени. Някои от публикуваните продукти може да бъдат остарели, като сайта не поема отговорност да ги актуализира. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

6. Закупуване на стока и/или услуга, представена в www.kafetomi.com
Потребителят има право да поръчва стоки и услуги, представяни от Сайта. При направа на поръчката Потребителят има право да избере стоките и количеството им, начинът и сроковете за доставка според предложените на Сайта варианти.
По всяко време преди завършването на Поръчката потребителят има право да променя избраните от него стоки и услуги.
При направа на поръчка на Сайта потребителят влиза в договорни отношения със "Челебийски" ЕООД, касаещи конкретната покупка и покрити от настоящите Общи условия, поръчката се смята за направена след потвърждаване на направената поръчка следвайки инструкциите в Сайта.
Цени
Всички представени на сайта/онлайн магазина(www.kafetomi.com) цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. www.kafetomi.com си запазва правото да ги променя по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Цените по потвърдени от www.kafetomi.com онлайн поръчки са окончателни и не подлежат на промяна. Представените на сайта/онлайн магазина цени са крайни и включват всички данъци и такси, без цена за обработване и доставка – посочена отделно, в случай, че има такава. Декорацията на снимките не е включена в цената. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на сайта по време на правене на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата.
При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, или при изчерпани наличности www.kafetomi.com има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обещетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива.

7. Доставка на закупени стоки
Доставката на поръчаните стоки се извършва с куруерска фирма Спиди. Сайта си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни, без да информира предварително Потребителят, и да удължава сроковете над 7 дни с предварителното удобрение от страна на Потребителя.
www.kafetomi.com си запазва правото да променя подизпълнителя извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя стига това да не променя начина на доставка.

Всички поръчки на стойност над 70 лв. са с безплатна доставка до офис на Спиди, освен в специални случаи с упомената цена за доставка. Поръчки на стойност под 70 лв. както и такива със стойност над 70 лв. но с посочен адрес за доставка, различен от адресите на офисите на Спиди, за цялата страна се доставят с платена от получателя доставка с фиксирана стойност от 5.00 лева.
ВСИЧКИ ПОРЪЧКИ СЕ ИЗПРАЩАТ СЪС ЗАСТРАХОВКА! В присъствието на куриера внимателно се оглежда опаковката за видими наранявания, разкъсвания, смачквания и др. Отваря се  опаковката и се проверява продукта/продуктите за счупвания, наранявания или други щети. Ако се констатират щети по продукта/продуктите, се оформя документ за нанесени транспортни щети с куриера и се връща пратката. След получаването на информацията от куриерската фирма, kafetomi.com  своевременно ще  изпрати нов продукт/продукти.

Ако не се спазят условията по преглед на стоката пред куриера, kafetomi.com  не носи отговорност за предявени рекламации, свързани с цялостта на продукта!


8. Плащане на закупени стоки и услуги

В брой при доставка:
Заплащането на дължимата цена на стоката, разходите по доставката ако има такава и др. такси ако има такива, става в брой при получаването й от клиента поръчал стоката или от трето лице от негово име, при положение, че то потвърди получаването и идентичността на поръчаната стока.
В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, Сайта се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, www.kafetomi.com автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.

Важно:
при заплащането в брой при доставка се използва Пощенски паричен превод(ППП). Клиента получава фискален документ от СПИДИ АД като лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги. Клиента запазва фискалният документ, който замества касова бележка в доказатекство за извършеното плащане! Куриерът е длъжен да издаде бележката за Пощенски Паричен Превод, като отговорност на клиента е да следи и изисква за издаването на документа.

С банков превод:
Заплащането на дължимата цена на стоката и разходите по доставката от клиента или от трето лице от негово име, става предварително по банков път, след издаване на проформа фактура от ф-ма “Челебийски” ЕООД, служеща като основание за превода. Стоката се доставя след постъпване на превода по сметка на “Челебийски” ЕООД. Клиентът получава оригинал от фактурата за плащане на своя имейл.
В случай, че в едноседмичен срок от датата на доставка Потребителят се откаже частично или изцяло от закупените стоки, www.kafetomi.com се задължава да възстанови частично или изцяло депозираната сума. В случай, че потребителят не се откаже от закупените стоки или услуги, www.kafetomi.com автоматично приема направения депозит като плащане на поръчаните стоки или услуги.


Чрез on - line транзакция с кредитни и дебитни карти VISA, Visa Electron, MasterCard:
Важно: Преди да извършите плащане с кредитна или дебитна карта се свържете с нас за потвърждаване на наличност от избрания продукт!

9. Отказ от закупена стока

Според действащото законодателство, Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14-дневен срок. Oтказът от покупка е приложим само за физически лица-потребители.
В този случай Потребителят има правото да уведоми Сайта (продавача) в писмен вид за отказа от покупка (чрез писмо по пощата или e-mail), без санкции и без назоваване на причина, в рамките на 14 календарни дни от датата на получаване на стоката, ако са спазени условията по-долу:
Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка и с всички аксесоари, с етикети, които са непокътнати и с документите, които го придружават).
Разходите за върнатите продукти се поемат от Потребителя.
Възстановяване на стойността на продукта се извършва до 14 дни от връщането. Ако поръчката/продуктът е заплатен чрез банкова карта онлайн, то сумата ще бъде върната/възстановена до 14 дни по банковата сметката на същата карта, с която е извършено плащането.
Ако продуктът бъде върнат в състояние, в което не може да бъде продаден като нов, си запазваме правото да изискаме такса от Потребителя за привеждането му в началния му вид (ако това е възможно) или за да покрием разликата в цената, получила се при продажбата на продукта втора ръка, или, по избор на клиента, можем му доставим продукта обратно, за негова сметка.
Подчертаваме, че когато връщането на продукти, чиято опаковка е повредена или непълна, показват следи от ползване, износване, драскотини, охлузвания, токов удар, без аксесоари, без гаранция, ние си запазваме правото да решим дали да приемем връщането или да задържим част от стойността на продукта – сума която ще бъде съобщена на Потребителя след оценка на щетите.
Потребителят няма право на отказ от осъществена продажба в случаите, когато поради разопаковането на уреда или неговото изпробване възникват проблеми, свързани с хигиената или защитата на здравето. Такива са случаите при покупка на стоки като диспенсъри за вода и еспресо кафемашини, както и при покупка на уреди за лична хигиена (например епилатори, електрически самобръсначки или електрически четки за зъби).

При желание да се упражни правото на отказ от договора се попълва електронната формата за рекламация приложена в сайта -

 
10. Гаранционно обслужване
Продукти, предлагани от www.kafetomi.com, разполагат с условия за гаранция, съгласно действащото законодателство и търговските политики на производителите. Предлаганите продукти са нови, в оригинална опаковка, и се дистрибутират от оторизирани от производителя доставчици. Гаранционното обслужване на стоките предлагани в www.kafetomi.com се осъществява за срока и съгласно условията посочени в гаранционната карта на съответната стока. Всяка стока, подлежаща на гаранционно обслужване е придружена с гаранционна карта (възможно е да не е попълнена) с данните на стоката и гаранционните срокове. При продукти, подлежащи на гаранционно обслужване, при които удостоверяването на гаранционния срок не се извършва чрез хартиена гаранционна карта, а е необходима определена регистрация или гаранцията е валидна с документ за покупка (фактура или стокова разписка, придружени с касов бон или бележка за Пощенски Паричен Превод) е необходимо придружаващите документи към покупката да бъдат запазени в рамките на гаранционния срок. 

Гаранцията губи валидност:

а) при изгубена гаранционна карта;

б) при опит за ремонт от неоторизиран сервиз;

в) при повреди, причинени от неправилна експлоатация;

г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;

д) при химическо, електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на продукта;

Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието. При установяване на липсваща гаранционна карта или друг придружаващ документ, изискващ се за валидността на гаранцията е необходимо да се свържете с нас на имейл customers@kafetomi.com до 48 часа след получаване на стоката, за да реагираме спрямо липсата му. След посочения период от време www.kafetomi.com не носи отговорност и приема, че документите не са запазени от страна на клиента. Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.)


11. Други
Сайта има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
Сайта си запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги,с промоции или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
www.kafetomi.com управлява този Сайт от офисът си в София, България. "Челебийски" ЕООД не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.

Отговорности:

"Челебийски" ЕООД не носи отговорност при:
- изчерпване на количества от дадени артикули,
- забавяне на доставката до нас от вносителите или производителите на съответните стоки.


Техничестки консултации оn-line през сайта, или по телефон, може да бъдат направени в рамките на работното време: от 09:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на Потребителите. Сайта не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.
При използване услугите на Сайта, потребителят се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия. www.kafetomi.com не носи отговорност за възможни технически грешки или неточности в описанието и цените на стоките в сайта!

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА www.kafetomi.com С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА www.kafetomi.com (С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ) И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА